Hỗ trợ gọi ngay

0932 783 669 - 0932 783 669

Địa chỉ cửa hàng

CityLand 69 Trần Thị Nghỉ, Gò Vấp
KDC 3146 Phạm Thế Hiển, Quận 8

Kawai Vi?t Nam áp d?ng khuy?n mãi dành cho t?t c? khách hàng khi mua s?n ph?m t?i DanpianoKawai.com t? l?n th? hai. 

CHÍNH SÁCH KHUY?N MÃI T?NG DÒNG S?N PH?M:

1. ?àn piano: Gi?m 10 - 15%

2. ?àn organ: Gi?m 8 - 10%.

3. ?àn guitar: Gi?m 8 - 10%.

4. Các nh?c c? khác vui lòng liên h? tr?c ti?p 0903 666 937, ?? bi?t chi ti?t h?n.

Ngoài ra trên DanpianoKawai.com có riêng danh m?c s?n ph?m khuy?n mãi dành cho khách hàng, Quý khách có th? truy c?p danh m?c khuy?n mãi c?a Kawai Vi?t Nam ?? s?n ?oán s?n ph?m v?i giá t?t nh?t nhé!

0932 783 669