Hỗ trợ gọi ngay

0932 783 669 - 0932 783 669

Địa chỉ cửa hàng

CityLand 69 Trần Thị Nghỉ, Gò Vấp
KDC 3146 Phạm Thế Hiển, Quận 8

Kawai Vi?t Nam áp d?ng chính sách giao hàng mi?n phí và thu h? COD cho t?t c? khách hàng n?i thành TPHCM. ??i v?i khách hàng ? t?nh ho?c n?i khác vui lòng xem chi ti?t t?i chính sách giao hàng và ??i tr? c?a Kawai Vi?t Nam!

M?i thông tin thêm vui lòng liên h? tr?c ti?p hotline 0903 666 937, chuyên viên nh?c c? âm nh?c.

0932 783 669